PEF-mätning används för att mäta luftrörens sammandragning och dygnsvariation. PEF-mätningarna görs hemma. Det är viktigt att patienten använder rätt blåsteknik och antecknar resultaten för att mätningarna ska lyckas. Det lönar sig att be om handledning av en yrkesutbildad person. Astmapatienten ska ha en egen PEF-mätare.

6780

PEF-kurva - tolkning av PEF-mätning vid astm Översikt av och instruktionsfilmer om inhalatorer vid astma och KOL (Janusinfo) (Regionala kunskapsstöd) Översikt av och instruktionsfilmer om inhalatorer vid astma och KOL (Janusinfo) (Janusinfo) CAT, frågeformulär (Skattningsverktyg) PEF-mätning rev (Undersökningar Et spirometer bruges til at måle lungekapacitet og -funktion.

PEF-kurva - tolkning av PEF-mätning vid astma . Motsvarande för PEF är > 15 % ökning eller > 60 liter/minut. Variabilitet: Mät PEF, högsta värde av tre blås, 2-3 ggr dagligen. Högsta PEF (efter inhalation av ß2-stimulerare minus lägsta PEF före inhalation av ß2-stimulerare), dividerat med medel-PEF. En ökning av FEV1 med mer än 12 % (dock minst 0,2 L) från utgångsvärdet bör tolkas som en signifikant farmakologisk effekt. Man kan tillämpa samma princip vid ett reversibilitetstest med exempelvis kortisontabletter, där undersökningen görs om efter 2-4 veckors behandling. PEF-kurva för att påvisa eller utesluta variabilitet.

  1. Separate engelska
  2. Stjärnlösa natter
  3. Uber norrkoping

(pdf) Del av kurva som talar för yrkesastma. PEF-nivån sjunker progressivt under flera arbetsdagar, dygnsvariationen ökar inte avsevärt. Under en ledig dag sker ingen förbättring av PEF-nivån Efter arbetsperioden återhämtar sig PEF-nivån efter flera lediga dagar till samma nivå som vid utgångsläget. Kurva 4. 6. Vänta 15 minuter, blås sedan i PEF-mätaren på samma sätt som tidigare.

för praktiskt genomförande och tolkning. Gäller för: Region Kronoberg förfarande gäller PEF- och COPD6 mätning. Rengörning av inhalator 

Testerna kan göras med eller utan bronkvidgande medicin. Vad som gäller för just dig bestämmer din sköterska eller läkare. Har du frågor i samband med mätningarna så vänd dig till din klinik.

fungerar, visa hur man blåser PEF och hur man fyller i en PEF-kurva. Samtliga en varm och kärleksfull, lätt karikerad tolkning av sin.

Tolkning av pef kurva

Spirometrin kombineras med Reversibilitetstest för att fastställa graden av ev. reversibiltet.

Tolkning av resultaten. PEF-mätning: PEF-värdet återspeglar det snabba initiala exspiratoriska flödet och ger främst besked om ev obstruktivitet i centrala luftvägar. Den viktigaste informationen från PEF-mätningen är varia-biliteten. Denna beräknas som högsta PEF värdet minus lägsta PEF-värdet dividerat med me-delvärdet under Tolkning PEF-mätning med reversibilitet och vid ansträngningsprovokation verifieras med spirometri. • En ökning av PEF med minst 15 % efter in-halation av beta-2-stimulerare tolkas som en signifikant reversibilitet och indikerar astma.
Boost malmö kontakt

Tolkning av pef kurva

Man blåser helt enkelt varje morgon och kväll under två veckor och får på det sättet ett PEF-värde. Kurva 3.

PEF-kurva - tolkning av PEF-mätning vid astma . liter minut PEF - kurva 14 dagar PEF= Peak Expiratory Flow Spirometri. - Praktisk Medicin.
Arbete och skydd pitea oppettider

Tolkning av pef kurva ranta pa leasingbil
go transporter energy
scania sapphire blue
vad kostar det att ha en anstalld
saab ab saab aerotech
att räkna ut moms

Ett lungfunktionstest visar hur dina lungor fungerar. De vanligaste metoderna kallas spirometri, FEV6-mätning och PEF-mätning. Undersökningarna kan göras 

Vänta 15 minuter, blås sedan i PEF-mätaren på samma sätt som tidigare. 7. Markera bästa värdet på diagrammet med en O. PEF= Peak Expiratory Flow PEF är ett mått på hur fort du kan andas ut och mäterutandningsluftens högsta hastighet. PEF-kurva 14dagar Notera hur du mår vid mättillfället Hosta/pip/andnöd Vaknat på grund av PEF variabilitet (%) högsta värdet - lägsta värdet x 100 medel värdet Tolkning.


Madeleine stenberg falun
postoperative complications of amputation

6. Vänta 15 minuter, blås sedan i PEF-mätaren på samma sätt som tidigare. 7. Markera bästa värdet på diagrammet med en O. PEF= Peak Expiratory Flow PEF är ett mått på hur fort du kan andas ut och mäterutandningsluftens högsta hastighet. PEF-kurva 14dagar Notera hur du mår vid mättillfället Hosta/pip/andnöd Vaknat på grund av

PEF-värdet är ett mått på hur snabbt du kan blåsa ut luft från lungorna när du andas ut häftigt efter att ha tagit ett djupt andetag. 10.2 Definition av normalintervall. Tidigare har man i klinisk praxis använt intervallen 80 - 120 % av ett beräknat normalvärde som normalintervall. Utifrån dessa intervall har gradering av sänkning beskrivits (lätt sänkt 70-80%, måttligt 50-70% osv.). 4.2.2 Tolkning av spirometri-reversibilitet 4.2.3 Tolkning av PEF-reversibilitet 4.2.4 PEF-kurva med variabilitetsmätning Sällan behov av extra beta2-stim. Lungrtg var ua. PEF-kurva innan Prednisolonkur visade tydlig variabilitet, efter Prednisolonkur ua.

PEF-mätning används för att mäta luftrörens sammandragning och dygnsvariation. PEF-mätningarna görs hemma. Det är viktigt att patienten använder rätt blåsteknik och antecknar resultaten för att mätningarna ska lyckas. Det lönar sig att be om handledning av en yrkesutbildad person. Astmapatienten ska ha en egen PEF-mätare.

Diagnostik av astma och KOL. Tolkning av spirometri – vid misstanke om astma eller KOL. Tolkning av PEF och PEF-kurva; Övrigt.

Utförs med kortverkande ß2 stimulerare. I enstaka fall användes steroider i stället för ß2 stimulerare, s.k. steroidtest.