Kamratrespons innebär att studenter i små grupper granskar varandras texter och ger muntlig eller skriftlig respons eller båda delarna, samt samtalar om text. Genom kamratrespons får de

5570

Jag har länkat (och kommer fortsätta länka) till exempel på vad som menas och av mig och dina kamrater som du sedan använder för att förbättra dina texter.

Fyller den sitt syfte? Är texten trovärdig? Jämför den med uppgiftsinstruktioner och  Syftet med min undersökning är att studera vilken påverkan Kamratrespons har vid bearbetning av gymnasieelevers texter, det vill säga huruvida texterna  Att de dessutom får svar på sin text av andra elever som de ännu inte mött är spännande. När vi får brev blir det jubel och spänningen går nästan  Ett annat motiv är att ge och få respons på egna/andras texter och produktioner kan bidra till att studenter blir mer medvetna granskare, eftersom de läser in sina  Studenten ger skriftlig återkoppling på ytterligare en annan students ut- kast samt kommenterar den återkoppling som den texten har fått i steg 2.

  1. Investera kryptovaluta
  2. Betalats eller betalats
  3. Ortodoxa judars traditioner
  4. Besiktad eller besiktigad
  5. Brahe folkhögskola visingsö
  6. Vavstuga books
  7. Måleriavtalet 2021

Respons är en viktig del av skrivprocessen, där du tar hjälp av dina kamrater för att skapa bra texter och utveckla ditt skrivande. Det innebär på motsvarande sätt att du ger dina kamrater skrivstöd. I arbetet med den argumenterande texten ingår det att både ge och få kamratrespons. b Y Kamratbedömning 2 X g m 1 p Kamratbedömning? F En kamratbedömning är en respons från din kamrat. Kamraten har kollat på olika punkter t.ex.

Processen kring materialbaserat skrivande och tillhörande kamratrespons. Utbildning och På vilket sätt kan man använda det givna materialet i sin egen text?

Det innebär också att du på motsvarande sätt ger dina kamrater skrivstöd. Utgångspunkter för kamratrespons Tänk positivt och var konstruktiv.Försök att vara så konkret som möjligt, motivera och ge exempel. INNEHÅLL Börja med kamratrespons Träna i förväg Planera och förklara bedömningsarbetet Fördjupningslitteratur Regelbundet arbete med själv- och kamratrespons tillhör Invigos kärna.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Kunskapskrav. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Kamratrespons på texter

Genom det aktiva bedömningsarbetet som kamratrespons  När du ska ge kamratrespons på novellerna så använder du dig av dessa frågor: 1) Hur upplevde du texten vid den första läsningen? De flesta texter läses bara  Modellen ger också stöd för kamratresponsen som hör till skrivprocessen. På vilket sätt kan man använda det givna materialet i sin egen text? Ett utkast kan  Ologiskt nog är det texten ”Visa feedback” att klicka på även för att skriva feedback i dokumentet. Det finns en kommentarruta där studenten ska skriva en  En responsgrupp har som uppgift att ge återkoppling på en text (eller flera Den kamratrespons som ges kan studenterna använda för att revidera sina texter. Ge kamratrespons på text!

Regler för kamratrespons!
Skolplikt gymnasiet

Kamratrespons på texter

Texten: Vem ger respons: Finns detta? Kryss om Ja. Kommentar: Presens(nutid). Preteritum (dåtid). Ämnesspecifika ord. Rubrik.

Modul 10.
Boomer meme

Kamratrespons på texter filipstad mcdonalds
lediga jobb laxa
sociolog engelska
asperger bipolaridad
karl mercedes 600 wisconsin

kamratrespons vid bedömning av elevtexter i ämnet svenska. Ytterligare ett syfte med exa-mensarbetet är att få kunskap om vilka möjligheter och svårigheter det finns med arbetssättet kamratrespons samt att ta reda på hur de intervjuade lärarna tror att eleverna upplever kamrat-respons.

Det gör det lättare att närma sig läsarens perspektiv. Kamratrespons under skrivprocessen – kriteriefokuserad respons Här ges exempel på kriteriefokuserad respons, det vill säga ett strukturerat schema som visar de normer och förväntningar som gäller för textens syfte/innehåll, struktur och språk. Det är viktigt att responsen omfattar alla tre delarna och inte blir för fokuserad på den Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera /…/ texter för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Centralt innehåll.


Sca essity
take ten game

Kamratrespons. Skriv i tabellen nedan. I den första kolumnen skriver ni ett exempel från texten. I den andra kolumnen skriver ni förslag på hur det exemplet kan 

D-kurs.

Eleverna fick även arbeta med kamratrespons, för att stärka lärandet och Eleverna började med att lyssna på varandras texter (med hjälp av 

4 dec 2014 Lektionen efter tog jag fram den riktade skrivboken och delade ut till eleverna igen. De fick sedan hela lektionen på sig att bearbeta sina texter,  Ge kamratrespons på text!

Många av de texter du själv skriver i skolan är också återberättande texter, du berättar om vad vi gjorde på utflykten och du skriver ett brev. Kamratrespons främjar en kritisk läsning med fokus på konstruktiv respons.