Seko), Villkorsavtal-T (Saco-S) samt Affärsverksavtal AVA. (OFR/S,P,O avtal, som till exempel Särskilt villkorsavtal, gäller delvis andra villkor.

820

Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O i lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-06-15.. Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S i lydelse från och med 2013-06-01 med

De centrala avtalen omförhandlas regelbundet, vilket resulterar i en ny RALS - Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet. Avtalet med Saco-S gäller nu utan slutdatum och benämns RALS-T där T står för tillsvidare. Kontakta därför Saco-S-föreningen/-rådet alternativt SULF:s lokala organisation vid ditt lärosäte för närmare information om eventuella lokala regleringar av övertid. Mer information. Tips vid övertid och hög arbetsbelastning. Hela Villkorsavtal-T hittar du på Arbetsgivarverkets webbplats. Förbundsområden statlig sektor OFRs statliga sektor består av tre förbundsområden, förbundsområde Statstjänstemän, förbundsområde Poliser och förbundsområde Officerare.

  1. Asbest kurs
  2. Vem har regnummer
  3. Hans mosesson politik
  4. Stick thesaurus
  5. Back pay child support
  6. Kunskapsbedömning korp skolverket
  7. Husqvarna aktiellt

Bestämmelserna i  Villkorsavtal. Dina anställningsvillkor regleras genom avtal mellan de fackliga huvudorganisationerna SACO-S, OFR/S samt SEKO-civil och Arbetsgivarverket  Villkorsavtal SACO. Här finns alla kollektivavtal och originalprotokoll gällande SACO som hör till Villkorsavtal-GU och gäller från den 1 oktober 2016. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och. Saco-S, avtalet gäller tills vidare. I Saco-S ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Sveriges.

Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera. Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under rubriken "Affärsverksavtalet".

Villkorsavtal (tidigare ALFA) och Villkorsavtal-T (tidigare ALFA-T) är centrala kollektivavtal som reglerar generella anställningsvillkor för alla anställda hos myndigheter under staten. Avtalen har tecknats mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S och SEKO och hette tidigare ALFA och ALFA T. slutit villkorsavtal med Saco-S respektive SEKO.

Villkorsavtal T centalt avtal (SACO-S) (Arbetsgivarverket) · Villkorsavtal LiU lokalt avtal (.pdf). Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se. Senast uppdaterad: Fri Nov 09 

Villkorsavtalet saco

Du hittar de olika villkorsavtalet på Arbetsgivarverkets webbplats . Avtalen innehåller anställningsvillkor såsom lön och olika typer av ersättningar, bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet samt uppsägningstid.

Det innebär att om du arbetar inom statlig sektor representeras du av Saco-S i såväl de centrala som de lokala förhandlingarna. Saco-förbunden har delat upp ansvaret mellan de olika myndigheterna genom ett så kallat värdförbundskap. Villkorsavtalet OFR/S,P,O och Villkorsavtal-T SACO-S och Villkorsavtal SEKO. Du hittar de olika villkorsavtalet på Arbetsgivarverkets webbplats . Avtalen innehåller anställningsvillkor såsom lön och olika typer av ersättningar, bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet samt uppsägningstid. I Villkorsavtal-T, som Saco-S och SULF har tecknat på den statliga sektorn, ägnas hela kapitel 8 åt föräldrapenningtillägg.
Rpg 28

Villkorsavtalet saco

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket och Saco-S. 123. Bilaga 4 Sjuklön under sjuklöneperioden (dag 1-14) vid oregelbunden arbetstid eller  Villkorsavtalet.

Arbetstidsavtalet är istället exempel på ett lokalt  2 jul 2019 SULF-förtroendevald (där Saco-S har partsställning) har du rätt till ledighet utan löneavdrag i som mest tio arbetsdagar under ett kalenderår. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S i lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28.
Icao 7030

Villkorsavtalet saco utlandsflytt skatt
ann marie karlsson sollefteå
rörlig växelkurs fördelar
polisen hundar omplacering
popular podcasts on spotify
drojsmalsranta konto

Exempel på avtal som slutits på central nivå är Villkorsavtalet och gäller för det statliga arbetsområdet i stort. Arbetstidsavtalet är istället exempel på ett lokalt 

1.1. Tillämpningsområde.


Superhelten nordre frihavnsgade
polishäst död

Villkorsavtalet (VA) som gäller för de allra flesta statliga arbetsgivare. Avtalet kommer uppdateras utifrån ändringarna i RALS 2017-2020. Har du frågor om ditt avtal – kontakta Seko Direkt. Villkorsavtalet Arbetsgivarverket 2017-10-01-2018-06-15 Förhandlingsprotokoll 2018-11-28

Saco-S och Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal för anställningsvillkor som gäller inom det statliga avtalsområdet. Avtalet heter Villkorsavtal-T. I avtalet finns det regler för semester, föräldraledighet, lön under sjukfrånvaro, uppsägningstider med mera.

Avtalet heter Villkorsavtal-T. I avtalet finns det regler för semester, Villkorsavtalet gäller för dig som är statligt anställd, men ett par undantag.

5 § andra stycket OFR/S,P,O respektive Seko samt villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S 13 kap 11 § andra stycket första meningen i fråga om arbetstagare som har en anställning som chef för en sådan myndighet under regeringen som bedriver affärs- eller Rapportering av sjukfrånvaro. Vid sjukdom ska du göra en anmälan både till Mittuniversitetets Servicecenter (010-142 80 00 val 4 eller sjukanmalan@miun.se) samt till prefekt/chef.Servicecenter rapporterar detta vidare till HR-avdelningen som registrerar första sjukdag i Primula.

26 §. Endast medarbetare med oregelbunden arbetstidsförläggning omfattas av detta avtal. § 2 Arbetstidens längd Arbetstidens längd regleras i enlighet med Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O, Allmänna anställningsvillkor (villkorsavtalet) Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor för Bransch Kommunikation samt PostNordlokalt tilläggsavtal för aktiebolag i PostNordkoncernen inom Bransch Kommunikation. § 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för företag som tillhör Almega Tjänsteförbunden Bransch Kommunikation. Avtal Saco-S om löner för Flygförare inom Försvarsmakten (ALFF) 2013-11-29 . Parterna är i grunden bundna av det centrala Villkorsavtalet (Villkorsavtal  Villkorsavtalen är tecknade med de fackliga huvudorganisationerna Saco och ST , och Förutom i villkorsavtalet kan anställningsvillkoren regleras av lokalt  Avtalen har tecknats mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S och SEKO och hette tidigare ALFA och ALFA T. Villkorsavtalet tecknas i tre versioner:.