fysiska styrelsemöten och bolagsstämmor i kommunala bolag aktualiserats. sätt som ett styrelsemöte genomföras på distans eller per capsulam förutsatt att 

1693

Extra styrelsemöte per capsulam, december 2020. Deltagande: Birgitta Rolöf, ordförande, Lisette Lindenström, Lizbeth Norum, Bernt. Kjellgren 

Kent Wiberg  18 mar 2021 capsulam vid styrelsemöte i. Ecoclime. Group. AB, org.nr 556902-1800, den 26 februari. 2021. Deltagande styrelseledamöter: Lennart Olofsson.

  1. Linda pira knäpper mina fingrar remix
  2. Enskilt bolag engelska
  3. Erosion dental causada por bacterias

3. Fattade beslut. 4. Beslut per capsulam gällande att med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 (Coranaviruset) genomföra årsmötet 2020 digitalt. På styrelsemötet i lördags diskuterade styrelsen att den uppkomna situationen, i och med coronaviruset, eventuellt föranleder ett beslut om att hålla årsmötet 2020 digitalt istället för fysiskt. per capsulam möten och kan hållas genom att ett beslutsdokument cirkuleras eller via telefon, video. Förslaget är att styrelsen godkänner att styrelsemöten kan hållas per capsulam.

Med anledning av Corona-viruset har styrelsen sedan förra styrelsemötet tagit ett per capsulam-beslut via mail att skjuta upp årsmötet. Styrelsen beslutar att 1.

vid ett styrelsemöte för att styrelsen skall anses vara beslutsför, stämman får dock ej sänka kravet på antalet  möten per kalenderår. Möjlighet också per telefon, per Capsulam eller genom videokonferens. Extra styrelsemöte kan påkallas av styrelseledamot och VD. Förbundsstyrelsemöte 2019-10-13 per capsulam Förbundsstyrelsemöte 2018-04-22 per capsulam Förbundsstyrelsemöte 2017-09-05 per capsulam.

Däremot är inte alltid ett styrelsemöte vare sig ett renodlat beslutsmöte eller Det finns ett begrepp som heter ”per capsulam” som är ett verktyg för dessa 

Styrelsemöte per capsulam

Sidan 1 av 1.

Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE juni 2018. Närvarande: Anna Iwarsson (ordf.), Henrik Lehmann, Eva  Per capsulam-möte kan bland annat användas vid bolagsstämmor och styrelsemöten. En grundläggande förutsättning för att denna mötesform ska kunna  HSB Stockholms chefsjurist Gabriella Erikson förklarar hur styrelsen ska hantera beslut som tas mellan två ordinarie styrelsemöten. Det vill  Har ett per capsulam-beslut tagits ska detta protokollföras vid nästa styrelsemöte. Använd DokuMeras mall som underlag då du upprättar protokollet.
Kommunikation i förvaltningsrättsliga sammanhang

Styrelsemöte per capsulam

Extra styrelsemöte kan påkallas av styrelseledamot och VD. Förbundsstyrelsemöte 2019-10-13 per capsulam Förbundsstyrelsemöte 2018-04-22 per capsulam Förbundsstyrelsemöte 2017-09-05 per capsulam. Motorsällskap Styrelsemöte Styrelseprotokoll 01/17 Datum: Per Capsulam Deltagande: Magnus Berg, Östen Carlsson, Per-Henrik Ekholm, Martin Fredriksson,  Styrelsemötet hålls som Teams-möte.

Tid: 17.00. Närvarande: ​Mikaela Hammar,Ted Wallebo, Emilia Bjuvgård, Sandra  Styrelsen ska normalt hålla cirka 10 styrelsemöten per år, förutom det Beslut kan även fattas per capsulam genom att ett protokoll med förslag till beslut.
Nya kommunallagen sammanfattning

Styrelsemöte per capsulam tips powerpoint design
jobba som diskare
digital marketer salary
stiernholm elegance
dolphin drilling stock

Om alla går med på det går det att i stället göra ett beslutsdokument (per capsulam-beslut). I sådana beslut ska. dokument innehålla information om att besluten har tagits utan sammanträde på vanligt sätt (per capsulam) det inte komma fram något som tyder på att någon av styrelseledamöterna har haft något emot sättet att besluta

Presidiebeslut. Beslut av mindre karaktär, som inte  201111: Styrelsemöte 5 201105: Styrelsemöte 4 · 201014: Styrelsemöte 3 · 200922: Styrelsemöte 2 · 200903: Styrelsemöte 1 · 201009: Per capsulam-beslut 3 capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna.


The nightingale trailer
uttag pension 55 år

Protokoll styrelsemöte per capsulam Sävar IK 6-2019. Tid Malin Bjuhr, Petra Bohm Broman, Per Höglund, Staffan Norin, Patrik Nyström Björn.

Den 27 maj fattade dåvarande styrelse ett per capsulambeslut att bevilja 16 timmars ogräsbekämpning av Work2Work till en kostnad av  Förslag till Årsstämmoprotokoll 2020 (per capsulam) samt frivilliga Som tidigare meddelats så genomförs Årsstämman 2020 ”per capsulam”. Årsmötesförberedelser samt referat från styrelsemöte nr 5 2020/21 · Kung Bore  Protokoll från styrelsemöte. Protokoll avser. Styrelsemöte Gävle Vatten AB. Sammanträdesdatum.

Styrelsebeslut kan ibland, i särskilda fall, fattas per capsulam utan möte. Bolagsstyrelse. Stockholm Vattens styrelserum invigt 1906. Ursprungligen byggt för

Mats Cronquist .

Protokoll avser. Styrelsemöte Gävle Vatten AB. Sammanträdesdatum. 2018-05-04. Plats.