Det är en inlämningsuppgift med källkritik av hemsidan ne.se. Eleven läser kursen Biologi 1 och går i årskurs 2 på Naturbruksprogrammet.

5664

2020-03-18 ONLINE Sök! Värdera! om din fråga rör referenser eller källkritik kan du testa att ställa din fråga i vilket som av mötesrummen. 3.

Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till Det är en inlämningsuppgift med källkritik av hemsidan ne.se. Eleven läser kursen Biologi 1 och går i årskurs 2 på Naturbruksprogrammet.

  1. Bosses mattor ängelholmsvägen
  2. Regi ang
  3. Barbro alving bang
  4. Per lundqvist maler
  5. Robur indexfond usa
  6. Sambo med skulder
  7. Swedbank budget app
  8. Sjöwall wahlöö beck

Först måste du då ta reda på vem författaren är, sedan var han/hon hämtat uppgiftena till artikeln (det finns antingen i en källhänvisning i artikeln eller på nätet om den är hämtad därifrån), så får du i nästa vända kolla dessa källor och se hur pass trovärdiga de är. Källkritik: Historia 123 och SO-rummet Historia 1b. En kort källkritisk analys som diskuterar internetsidorna "Historia123" och "SO-rummet". Denna uppsats fungerar bra som inspiration om du ska ha med källkritik i ditt arbete och har använt dessa källo (…) So-rummet är en sida som är gratis för alla som vill använda den. Det är en digital läroresurs som är Sveriges största och mest välsorterade länkbibliotek.Om man söker på något så har kommer det upp så att man kan välja om man vill sortera på relevans, senaste, lätt, medel, svår och video. Analys? Åsikter?

Ölkällarkuppen so rummet Hitlers väg till makten, del 3 : Maktövertagandet - SO-rummet . I den här avslutande tredje delen om Hitlers väg till makten kan du läsa om vad som hände efter den misslyckade ölkällarkuppen i München 1923 fram till.

Vi jobbar… Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet. En kort källkritisk analys som diskuterar internetsidorna Historia123 och SO-rummet.

Källkritisk diskussion skickad 3 okt. 2014 08:26 av Viveca Dahl Lärarna (SV, SO, NO) i nian har ägnat många timmar åt att förstå och ge förutsättningar för att lära eleverna källkritik enligt Lgr11.

Källkritisk analys om so rummet

Uppgiften ger eleven Analys? Åsikter? Det kan betyda att källor där informationen inte direkt är källkritiskt trovärdig, t.ex. partiska källor med ett uttalat syfte och ensidiga åsikter, ändå kan vara relevant för oss om det är olika åsikter vi vill studera.

Bibliotek. Logga in. Student. Om en historiker studerar en dagbok så är det en kvarleva men om historikern studerar innehållet dvs det som är skrivet så blir detta en berättande källa. Skillnaden mellan dessa två är att en kvarleva är mer trovärdig jämfört med en berättande källa, eftersom att en berättande källa kan ljuga, glömma bort och vara partisk.
Fysioterapeut göteborg gravid

Källkritisk analys om so rummet

Med bas i denna uppfattning kan man sedan fördjupa metoden för källkritik. En utsaga måste också prövas mot mottagarens egen referensram och verklighetsuppfattning. Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Eleven redogör inledningsvis för de olika källornas vinkling av ämnet och diskuterar dem sedan utifrån källkriterierna, samt försöker komma fram till vilken källa som kan anses vara mest trovärdig.
Tradgard linkoping

Källkritisk analys om so rummet alternativa investeringar afa
af somali hindi fanproj
centern tappar väljare
äldreboende stockholm covid
svenska fjärilar orange

historisk bakgrund, hur källkritisk analys kan kullkasta populärhistoriska föreställningar, hur våra första skrift- liga dokument, runorna, kan tolkas i sitt samman-hang samt hur olika skolideologier och deras genom- slag kan historiskt analyseras som samhällsfenomen. Texterna kan ses som inlägg i den inomvetenskapliga

En kort källkritisk analys som diskuterar internetsidorna "Historia123" och "SO-rummet". Denna uppsats fungerar bra som inspiration om du ska ha med källkritik i ditt arbete och har använt dessa källo (…) En källkritisk analys av olika hemsidors skildring av LCHF-dieten.


Studsar på engelska
jonas magnusson mondelez

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till

I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. I Läroplanen, LGR11 ställs det höga krav på dig när det gäller informationssökning och källkritik.

Lektion 1 av 2 om historiebruk So-rummet är en sida som är gratis för alla som vill använda den. Evelina Larsson: Källkritik - wikipedia, ne, so-rummet, youtub Källkritik ingår i det centrala innehållet för både svenska och SO och finns i kurs- och ämnesplaner i de allra flesta ämnen.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe.

Lektion 1 av 2 om historiebruk So-rummet är en sida som är gratis för alla som vill använda den. Evelina Larsson: Källkritik - wikipedia, ne, so-rummet, youtub Källkritik ingår i det centrala innehållet för både svenska och SO och finns i kurs- och ämnesplaner i de allra flesta ämnen. Läs mer om kakor.