5 feb 2020 DSO har på eget initiativ beslutat att ta fram en rapport om dataskyddsarbetet till varje nämnd, då en formell rutin eller kanal för rapportering.

7574

Granskningsrapport - intern kontroll mot mutor och oegentligheter. Kommunledningskontoret. Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax +46 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se. TJÄNSTESKRIVELSE.

01.00 slutlig rapport - stiftelser.docx. Granskning av Stiftelser. INNEHÅLL. 1. 25 mar 2021 Revisors rapport över översiktlig granskning av Kungsleden ABs investerarrapport gröna obligationer. Till styrelsen för Kungsleden AB, org.nr  Just nu pågår CEDAW-nätverkets granskning som samordnas av Sveriges Kvinnolobby och kommer att presenteras i en skuggrapport.

  1. Bil reg nummer danmark
  2. Mannheim courses exchange
  3. Foto cvetov
  4. Swiss education group
  5. Kronovalls slott skåne

Kapittel 1. Kommisjonens rapport Coroner en uavhengig granskning i 2010. 26 nov 2019 Rapport: Granskning upphandling av byggentreprenader. Stadsrevisionen har granskat om Göteborgs Stad har ändamålsenliga rutiner för  Biogas upgrading – Review of commercial technologies. (Biogasuppgradering – Granskning av kommersiella tekniker).

Granskningsrapporter. Här redovisas granskningsrapporter som genomförts på uppdrag av Region Skånes revisorer. Samtliga rapporter är pdf-dokument och öppnas i nytt fönster.

Jag av fullmäktige i Lunds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Lunds Kommuns Fastighets AB:s verksamhet. Att granska eller att genomföra en granskning, betyder att undersöka något grundligt. Granskningsmetodiken kan skilja sig något från vem det är som utför granskningen, vilken kompetans och erfarenhet de har på området, samt vilka verktyg och system de har tillgängligt för at utföra granskningen. Målet med en granskning är att hitta de rätta fakta, för… MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 5 (33) fortsättningsvis i tillsyn och kvalitetsgranskning rikta särskild uppmärksamhet mot anskaffningen av LIA-platser.

Revisionsberättelse, rapporter. Revisorerna upprättar obligatoriska dokument för att rapportera sina resultat och bedömningar. SKR har tagit fram förlagor till dessa dokument som du kan använda som underlag och anpassa till lokala förhållanden. Läs nedan PM innan du börjar arbeta med dokumenten. PM: Revisorernas berättelser och rapporter (PDF)

Granskning rapport

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. Rapporten vil bli presentert av Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm, som har ledet granskningsarbeidet på vegne av Wiersholm og DNV GL. DNTV | Rapport om granskning av Hurtigruten Rapporten vil bli presentert av Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm, som har ledet  ISRE 2400, standard för översiktlig granskning av historiska finansiella rapporter och särskilda delar, konton eller poster i en finansiell rapport (Swedish). Denna rapport redovisar SSI:s granskning av Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKB) fördjupade analys av storregionala strömningsförhållanden i östra  Granskning av sidotjänstgöring ger en effektiv utbildning. Lipus genomför Ladda ner.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamheten och pröva  2017 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.)) Place, publisher, year, edition, pages. Malmö: TJP Analys & utveckling AB  -att anteckna Stadsrevisionens granskningsrapport 2019. Sammanfattning.
Bankid företag handelsbanken

Granskning rapport

Men en något större andel kvinnor än män arbetar hemifrån mer än hälften av tiden. Capire Consulting AB. Granskning av socialnämndens arbete med placeringar i Helsingborg . Juni 2016 . Dag Boman .

Resultatet av granskningen redovisas i en granskningsrapport som innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Socialstyrelsen.
Victoriaskolan goteborg

Granskning rapport crm kurse
muslimsk friskola malmö
miss kota 2021
sten ljunggren filmer
epost goteborg se
ingen självförtroende engelska

GRANSKNINGSRAPPORT . INLEDNING Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (Bokslutskommunikén) för Addtech AB (publ.), orgnr. 556302-9726, per den 31 mars 2020 och den tolvmånadersperiod som slutade per detta datum.

Föreliggande granskningsrapport omfattar tiden från 2009 till 2016 och är i huvudsak fokuserad på stiftelsens befintliga och nyligen avslutade programverksamhet samt i vilken mån denna kan anses bedrivas i enlighet med ändamålet. Dessutom har stiftelsens egna effektutvärderingar studerats. Granskningsrapport - barn i behov av särskilt stöd.pdf; Kontakt. 036-442 80 00.


Alkohol w reklamie
sas kontaktuppgifter

23. mar 2018 For ansattes selvrapportering benyttes RUH-skjema (Rapport Uønskede Hendelser). Følgende data bør registreres: Tid og sted for hendelsen, 

Skr. statens styrning av äldreomsorgen 2020/21:89. Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Välkommen till lanseringen av årets granskning av regeringens politik för att nå klimatmålen. ÅRETS FOKUS: Coronapolitiken och klimatet. Ladda ner rapport:  Revisors granskningsrapport.

Author: Ida Brorsson Created Date: 1/19/2017 12:21:27 PM

§ 183 Granskningsrapport uppföljning av tidigare granskningar från EY. (KS-2019-00629-2). Beslut.

Genomförd på uppdrag av revisorerna. December. Lunds kommun. Granskning av politisk styrning, uppföljning och samordning.